BAŞVURU KOŞULLARI
 
  1.  Tüketiciler ve satıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek ve tüketici mahkemelerinde delil ileri sürebilecek kararı almak üzere İlçe Hakem Heyeti oluşturulmuştur.
  2.  Başvurular tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı satıcının bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır.
  3.  Kapıdan satışlarda ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine yapılır
 
GEREKLİ BELGELER
  1.  Uyuşmazlık konusu içeren dilekçe 
  2.  Delil oluşturan ilgili belgeler
 
AÇIKLAMALAR
 
  1.  Başvurular, başvuru ve tarih sırasına göre en geç bir ay içinde hakem heyetine görüşülür.
  2.  Kararlar alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
  3.  1.116,67 TL. kadar yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar İlçe Hakem Heyetince kabul edilir
  4.  1.161,67 TL.’den fazla yapılan alışverişlere ilişkin müracaatlar İl Hakem Heyetince kabul edilir